Rekonstrukce v našem městě během léta

Od začátku tohoto června začalo několik etap stavebních úprav v našem městě. Dokončil se chodník u zámku v Kolowratské ulici a realizuje se v ulici Jiráskově u nemocnice. Nejvíce rychnováci asi zaznamenali stavební úpravy na Školním náměstí a Komenského ulici. Celá plocha dostává novou podobu. Dojde k přestavbě chodníků a komunikací, rekonstrukce sítí, výměna vodovodních a kanalizačních řádů a na konec i výměna zeleně. Došlo k vykácení stromů, které byli zanedbány a hrozilo v budoucnu nebezpečí pádu na chodce v této frekventované části města (inf. podle Ing. Martiny Langerové z odboru životního prostředí). Celkové dokončení by mělo být v září, kdy se budou vysazovat nové stromky a keře.

_DSC6642_stitch _DSC6652_stitch _DSC6660_stitch

Dalším místem změn je Havlíčkova ulice, kde probíhá druhá etapa rekonstrukce „pěší zóny“. I ta má termín dokončení 31. 8. 2016. Připravují se sem herní prvky pro dětský koutek, malá fontánka, několik stromů. Dále bude vybudováno a nainstalováno nové veřejné osvětlení a dešťová kanalizace včetně akumulační nádrže. V severní části a jižní části vzniknou klidové zóny s lavičkami.

_DSC4744_stitch2 _DSC6684_stitch