Studium pedagogiky pro pedagogy volného času

dsc_0047-titulka

Déčko-DDM je certifikovanou organizací, která může školit tzv. pedagogické minimum pro externí pracovníky, kteří vedou zájmové kroužky a ze zákona toto školení musí absolvovat.

dsc_1038
Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání. Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání – v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se věnuje osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně-vzdělávacího procesu. Teoretické poznatky jsou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci účastníků programu. Po absolvování jsou účastníci schopni sestavit plán pedagogické práce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání. V letošním roce tento kurz úspěšně absolvovalo 16 studentů, kteří museli zvládnou teoretickou část a praktickou část – připravit a odučit pedagogickou lekci, úspěšně zvládnout test, napsat závěrečnou práci a ústně obstát před komisí, která byla tvořena zástupci NIDV a lektorským týmem z Déčka. Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v pedagogické práci.