Přes překážky ke hvězdám

V pátek a v sobotu 24. a 25. března 2017 proběhla ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou benefiční akce „Přes překážky ke hvězdám“, jejíž výtěžek je určen pro Centrum Orion, z. s. Pro ně se nakonec vybrala úctyhodná částka 103 387,- Kč, která se následně využije na provoz terapie EEG Biofeedback.

Jako tři studentky rychnovského gymnázia jsme usoudily, že máme v maturitním ročníku příliš mnoho volného času, a proto jsme se v říjnu rozhodly přihlásit se do programu Dobro-druzi, pořádaným Nadací Via, s návrhem projektu „Přes překážky ke hvězdám“. Původně se mělo jednat o drobnou benefiční akci, ale jakmile jsme pro ni získaly obrovskou podporu a pomoc přímo z Centra Orion, rozrostla se na velkolepý víkendový minifestival o překonávání překážek, a především o pomoci druhým.

DSC08774

Středobodem celé akce byl dobročinný bazar, na který jsme sbíraly módní doplňky a knihy z řad veřejnosti po Rychnově, Kostelci nad Orlicí a Borohrádku po celý leden a únor. Na bazaru se nakonec objevilo 5 277 kusů módních doplňků a 2 700 knih. Kromě toho si návštěvníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet terapii EEG Biofeedback, děti si mohly pohrát v dětském koutku nebo si vyrobit vlastní placku, rodiče nakoupit předměty, které vyrobili sami klienti Centra Orion, a samozřejmě nechyběl bohatý doprovodný program.

DSC08765

V pátek odpoledne vystoupil v novém kinosále dr. Frej se svojí přednáškou o tučných superpotravinách, zdravém střevě a dlouhověkosti, po něm nastoupili cestovatelé Márovi s prezentací o Japonsku a večer za námi přijela taneční skupina Marly, která nám ukázala tance z celého světa.

DSC08712

V sobotu nastoupil před naprosto vyprodaný kinosál Ladislav Zibura s cestovatelskou veselohrou „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“, následně ho vystřídal náš legendární mořeplavec Rudolf Krautschneider a už tak úspěšný den vyvrcholil koncertem Ondřeje Rumla, který publiku představil své nové album Nahubu, a celou benefiční akci tím velkolepě zakončil.

17618850_1705272846438731_1893465294_n

Při konečném sčítání jsme s nadšením zjistily, že se akce zúčastnilo 535 osob a 286 z nich navštívilo některou z přednášek nebo koncert, na organizaci se podílelo přibližně 35 osob z řad studentů Gymnázia F. M. Pelcla a jejich kamarádů, pracovníků, klientů a jejich rodičů z Centra Orion a dalších dobrovolníků, ale asi to nejkrásnější číslo je konečný výtěžek, který klientům Centra Orion umožní i nadále využívat terapii EEG Biofeedback: 103 387,- Kč. To však není číslo konečné – tento výtěžek bude ještě podstatně navýšen Nadací Via s přispěním Nadace Karla Janečka.

DSC08674

Tímto bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pomáhali s organizací celé akce, děkujeme všem štědrým dárcům a sponzorům, a to především firmě KENVI CZ, našemu generálnímu partnerovi, díky kterému mohla naše akce nabrat tak nečekaných rozměrů. Dále děkujeme Nadaci Via a Nadaci Karla Janečka za jejich veškerou podporu (jak finanční, tak hlavně tu přátelskou), Kultuře Rychnov nad Kněžnou za poskytnutí prostor Společenského centra a v neposlední řadě všem návštěvníkům, kteří na naši akci zavítali a kteří tím podpořili Centrum Orion. Moc si vaší pomoci vážíme. Děkujeme a někdy příště na shledanou.

Eliška Charvátová

17554726_1283684745055627_2100456480_nFotografie: Fotokroužek – Fotoreportér DDM RK