DEN ZEMĚ 2017

DSC00010

Jak funguje koloběh vody v přírodě? Jak funguje přirozená čistička vody? Jak se třídí odpad? Jak dlouho se rozkládá odpad? Jak se starat o zvířátka? O tom všem se mohly děti dozvědět na akci DEN ZEMĚ, kterou uspořádalo Déčko-DDM v Rychnově nad Kněžnou. Pro nepřízeň počasí byla akce přesunuta do prostor budovy DDM. Jednotliví účastníci plnili úkoly, mohli se pomazlit se zvířátky, vzít si na krk hada.

DSC00002

DSC00016

Den Země se slavil poprvé v roce 1970 z iniciativy amerických politiků a studentů. Akce si klade za cíl otevřít veřejnou diskusi ohledně zlepšení stavu životního prostředí, zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. V roce 1990 se z oslav dne Země stala největší organizovaná demonstrace v historii. Oslav se zúčastnilo 200 milionů lidí ze 140 států světa. 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. V České republice se akce ke Dni Země pořádají od roku 1991.