prukazové fotografie

Déčko slavilo Den zvířat

4. října proběhla v Déčku oslava Dne zvířat. Den zvířat slaví Dům dětí a mládeže každým rokem. Pro děti jsou vždy připraveny různé aktivity. Mohou si nakrmit zvířata v zoo-koutku a pohrát si s nimi, něco vytvořit nebo si vyzkoušet své znalosti o zvířatech. Kromě toho je pokaždé připraveno také malé překvapení. V letošním roce si děti mohly pohladit hady. Nakonec děti čekala ještě malá odměna za správné odpovědi na otázky. Po Déčku byly umístěny stanoviště, kde děti skládaly obrázky, poznávaly hlasy zvířat, zařazovaly živočichy do biotopů, členily je podle zařazení na obratlovce. Velké poděkování patří našim dobrovolníkům EDS, kteří tyto aktivity připravili. Dne zvířat v Déčku se zúčastnilo kolem 50 dětí a 6 dospělých.