Zaměstnanci ŠKODA AUTO posbírali v rámci akce ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘ přes 7 tun odpadu

Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO se opět aktivně zapojili do celostátní akce ,Ukliďme Česko‘. Více než 200 zaměstnanců společnosti dobrovolně pomáhalo vyčistit parky a lesy od černých skládek a odpadků. Celkem v lokalitách v okolí Mladé Boleslavi a Kvasin zaměstnanci posbírali přes 7tun odpadu. Automobilka je hrdým partnerem úklidové akce, podporuje ji již čtvrtým rokem.

O víkendu proběhla hlavní část celorepublikové dobrovolnické akce ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádekna území celé České republiky. ŠKODA AUTO podporuje akci již čtvrtým rokem apatří k hlavním partnerům akce.

Svou dobrovolnou prací přispěli i sami zaměstnanci ŠKODA AUTO spolu s rodinnými příslušníky kochraně životního prostředí, do úklidu se jich zapojilo více než 200. Pomohli vyčistit oblast Vrchbělá v Bělé pod Bezdězem nedaleko Mladé Boleslavi, centrály automobilky, kde se nachází sportovně – rekreační areál s hotelem, lanovým parkem, rozhlednou, in-line dráhami a mini ZOO. Toto místo je oblíbeným výletním místem rodin sdětmi a zároveň domovem ohrožené populace výjimečné fauny a flóry. Další skupi na zaměstnanců pomáhala uklidit okolí závodu v Kvasinách, ale také v okolí železničního nádraží a cyklostezky Kvasiny – Rychnov. Zaměstnanci ŠKODA AUTO celkem sesbírali přes 7tun odpadu, což odpovídá přibližně 34kg sebraného odpadu na jednoho dobrovolníka.

“Společnost ŠKODA AUTO oceňuje charakter této akce a děkuje všem účastníkům, především pak našim zaměstnancům s podporou našeho sociálního partnera Odborů KOVO, kteří přispěli svým dílem k vyčištění a zvelebení našeho životního prostoru. Ekologické a společensky odpovědné chování je pro ŠKODA AUTO prioritou,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Součástí dobrovolnických úklidových aktivit bude dne 6. 10. 2018 i velký úklid Krkonošského
národního parku, kterého se zúčastní mimo jiné také zaměstnanci závodu ŠKODA AUTO ve
Vrchlabí. Krkonošský národní park (KRNAP) patří mezi nejoblíbenější rekreační oblasti v České
republice. Automobilka se v národn ím parku dlouhodobě angažuje mimo jiné i v rámci projektu
,ŠKODA Stromky‘, kdy za každý prodaný vůz v ČR vysadí jeden strom. Od roku 2007 bylo takto v
celé ČR vysázeno téměř 730 000 stromů na zhruba 90 místech – zejména v okolí tří tuzemských výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO. V letošním roce přibyde na území celé ČR dalších více jak 95 000 stromků. V Krkonošském národním parku vysadila ŠKODA v rámci této akce téměř 140
000 stromů.

Jarní úklid pod heslem ,Ukliďme Česko‘ a výsadba stromků jsou součásti ekologické strategie ,GreenFuture‘. Ta obsahuje řadu opatření v oblasti ekologie, snižování vlivu průmyslové produkce
na životní prostředí, uchování přírodních zdrojů, ekologického myšlení a recyklace. Současně posilují aktivity v rámci ,GreenFuture‘ povědomí o ochraně životního prostředí v České republice.

Velkou prioritou společnosti je zachování rovnováhy mezi ekonomickou, ekologickou a sociální
sférou, která je podmínkou k trvale udržitelnému rozvoji. Odpovědnost vůči životnímu prostředí ovlivňuje chování společnosti ŠKODA AUTO, která tak dlouhodobě podporuje řadu společensky
odpovědných aktivit včetně firemního dobrovolnictví a klade důraz na to, aby lidi na téma životního
prostředí senzibilizovala a motivovala k šetrnému nakládání s přírodními zdroji. ŠKODA AUTO se
kromě toho angažuje v mnoha projektech, věnovaných například rekultivaci a zachování biodiverzity v
lesích.