Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Kostelec

Ačkoliv noviny jako každý rok hlásaly, že maturity jsou těžké a mnoho studentů nemá šanci je zvládnout, naši studenti to dokázali – alespoň většina.

Úspěšným absolventům Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí bylo maturitní vysvědčení slavnostně předáno v Zrcadlovém sále kosteleckého Nového zámku. Byla to emotivní chvíle nejen pro rodiče a učitele, ale i někteří studenti měli slzy na krajíčku.
Po slavnostním nástupu studentů přednesl svůj projev starosta Kostelce nad Orlicí a majitel zámku pan František Kinský. Po poučném, ale i zábavném vystoupení mohlo začít předávání tolik vytoužených vysvědčení. Poté se všichni absolventi podepsali do kroniky města.

Slova se pak ujali zástupci tříd a poděkovali svým blízkým za jejich podporu a péči v průběhu celého studia i celému učitelskému sboru za trpělivost a pevné nervy.

Slavnostní akci moderoval pan učitel Mgr. Michal Vacek, jenž chvílemi rozesmál a závěrečnou řečí dojal všechny přítomné v sále. Příjemnou atmosféru dotvářela hrou na klavír ředitelka ZUŠ Kostelec nad Orlicí paní Mgr. Jana Polnická.

Přejeme všem absolventům úspěšné vykročení do další etapy jejich života a doufáme, že budou na Obchodní akademii v Kostelci vzpomínat v dobrém.

Za kolektiv učitelů Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí

Mgr. Pavel Synek