Výstava „Šlechta v boji za českou státnost“ na rychnovském zámku

Šlechta v boji za českou státnost

zámek Rychnov nad Kněžnou ul. Kolowratova 1, Rychnov nad Kněžnou

 

vernisáž výstavy 20. června v 17 hodin

konání výstavy od 20.6. do 16.9.2018

denně od 10:00 do 17:00 hod., pondělí zavřeno

vstupné: zdarma

časová náročnost: 40 minut

Výstava Šlechta v boji za českou státnost přibližuje iniciativy české šlechty v letech 1938 a 1939, kdy bylo Československo bezprostředně ohroženo nacismem. Představitelé šlechty tehdy následně vytvořili tři deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost vlasti a českému národu. Výstava se skládá z rodokmenů jednotlivých signatářů a jejich rodin.

První deklaraci, která bylo nazvána Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu podepsalo 17. 9. 1938 dvanáct zástupců rodů české zemské šlechty. Byli to potomci někdejších spolutvůrců a nositelů české státnosti, kteří stejně jako jejich předci cítili odpovědnost za osudy země. Deklarace byla adresována prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Druhá deklarace, především potvrzující platnost té předešlé, byla adresovaná a 24.1.1939 na Pražském hradě předaná novému prezidentovi Emilu Háchovi. A třetí deklarace pod názvem Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939 byla poprvé zveřejněna už za nacistické okupace země 7. 9.1939 a po jejím podepsání 85 zástupci 33 šlechtických rodů byla protektorátnímu prezidentovi Emilu Háchovi osobně doručena v pátek 6.10.1939.

Jednotlivé panely na výstavě přinesou informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých rodin všech signatářů třetí deklarace.

Celý projekt, který chce připomínat zmíněná tři šlechtická prohlášení, byl zahájen už 24.6.2012. Tehdy se potomci těch, kteří podepsali zmiňované deklarace, sešli na zámku v Potštejně. Děkovnou mší za signatáře v místním kostele sv. Vavřince, malou výstavou, koncertem studentů Pražské konzervatoře, zasazením lípy a zpěvem české hymny v místním parku, si své otce, dědy a pradědy a jejich statečné postoje společně připomněli.

Syn autora první deklarace Karel Schwarzenberg tehdy oslovil setkání potomků následujícími slovy: “Byly to hvězdné chvíle v jinak pro naši zemi velice smutné době. Za český národ se postavili reprezentanti starých rodin, kteří měli v povědomí povinnosti, které jim ukládala příslušnost ke stavu českému a vzali tak na sebe povinnosti coby čeští stavové. Bylo to opravdu důležité, neboť ve chvíli, kdy se hroutila republika a mnozí podléhali zoufalství, se naši otcové a dědové postavili jednoznačně za český národ. Toto prohlášení, které kdysi napsal můj otec je, jak jste snad vyrozuměli, dodnes mým závazkem. Měli bychom si všichni uvědomit, že v dnešní době, která je pro nás do jisté míry zklamáním, je potřeba zabojovat, i když třeba v jiné formě.

Výstava Šlechtická poselství měla o 2 roky později svou vernisáž 6.9. 2014
v Mladotově domě na Pražském hradě, kdy připomněla 75. výročí podepsání třetí deklarace.

Dalším místem, kde mohli zájemci výstavu shlédnout, byl v roce 2015 zámek Lysice, o rok později Kutná Hora a v loňském roce byla zahájena stálá výstava na zámku Mělník.

V letošním roce výstava pod názvem Šlechta v boji za českou státnost je pořádána k 80. výročí podepsání první deklarace. V Brně-Líšni připomíná navíc také 125. výročí narození Karla Belcrediho, jednoho ze signatářů všech 3 deklarací. 

V Rychnově nad Kněžnou výstava připomíná statečnost bratrů Kolowratových, Egona, Hanuše, Otomara a Zdeňka (podepsal i první prohlášení v roce 1938). Současný majitel zámku Jan je vnukem nejstaršího z bratrů Hanuše hraběte Kolowrata Krakowského.

Další pokračování výstavy v letošním roce je plánováno na zámku v Doříši.

Autor výstavy

Jan Drocár, šéfredaktor internetového časopisu Historická šlechta a zakladatel rodokmenové společnosti RODRO

Zdenka Dokoupilová, kastelánka