Třebešov si připomněl sto let republiky odhalením pomníku

Obec Třebešov si připomněla sto let od založení Československé republiky. Minulou neděli (30.9.) zde byl odhalen pomník se jmény šesti místních legionářů.

„Dne 11. května 1916 nastoupil jsem vojenskou službu u osmnáctého pěšího pluku. V září jsem jel do pole a 11. listopadu šli jsme poprvé do zákopu. 12. listopadu ráno byl jsem již raněn a dostal se do Mariboru. Koncem ledna jel jsem zpět ke frontě. Zatím byla již desátá ofenziva. 12. května 1917 v pět hodin ráno začala bubnová palba. V osm hodin jsem nastoupil do zákopu, který jsem musel hned opustit a uprchnout do sluje, kde jsem s dalšími třinácti druhy zůstal až do tmy. Večer jich jedenáct uprchlo a nás tři potom sebrali Italové. V Itálii jsem byl téměř celou dobu nemocen. 7. února 1918 v den svých dvacátých narozenin přihlásil jsem se jako dobrovolník v táboře českých zajatců v Padole. 19. května jel jsem s prvním praporem beze zbraně na italskou frontu do třetí linie dělat zákopy. V červnu jsme šli do pole, bránili jsme úsek u jezera gardského. Ke konci července byly všechny pluky odvolány do nížiny piavské. Odtud 21. prosince 1918 jeli jsme již do naší republiky. 28. prosince přijeli jsme do Českých Budějovic a odtud dále na východ na Slovensko. V Miškovci zastihl nás 20. května 1919 maďarský vpád. Po téměř čtyřnedělním ústupu byl jsem opět raněn a 1. března 1920 byl jsem propuštěn jako válečný invalida a nastoupil jsem cestu domů, do Třebešova,“ napsal do svého deníku František Šabata, italský legionář, jehož uniforma je vystavena v rychnovském muzeu. Jeho jméno je nyní spolu s pěti dalšími legionáři zvěčněno na novém pomníku, který odhalili na kraji obce Třebešov, směrem k Černíkovicím.

Slova Františka Šabaty citoval regionální historik a kurátor sbírkových fondů Městského muzea Žamberk Jindřich Žák, který ve svém proslovu před odhalením pomníku připomněl fakta o založení republiky. Pak už místostarosta Třebešova Radek Barvíř nový pomník odhalil a více než sto přítomných lidí vyslechlo státní hymnu.

Řeč před pískovcovým monumentem pronesl i černíkovický farář Jan Bystrý, který pomníku následně požehnal.

„Proč dnes stavíme takové pomníky? Zaprvé si musíme připomenout hrdinství našich předků. V tomto případě tedy šesti třebešovských legionářů. Druhým důvodem je vytvoření pevného bodu pro generace našich dětí a vnuků, který bude toto hrdinství připomínat,“ uvedl závěrem generální ředitel společnosti MATRIX, a.s. Libor Burian.

Slavnostní akt byl vyvrcholením celodenních oslav, které v Třebešově zorganizovala obec ve spolupráci s místní firmou MATRIX. Celý program zahájila svatováclavská mše v místní kapli. Pak se pokračovalo v parku, kde hrály kapely Zakoplaho band a 1. Východočeská stabilní dechovka. Přistaveny byla historická vozidla, skákací hrad a plno dalších atrakcí pro děti. Nechyběla ani třebešovská hasičská stříkačka z roku 1884.

K odhalení pomníku se šlo ve 14 hodin v dlouhém slavnostním průvodu v jehož čele kráčeli vlajkonoši nesoucí prapory obce a místních hasičů a myslivců.

Třebešov tak má od minulé neděle další pomník. K tomu připomínajícímu pohřebiště lidu popelnicových polí přibyl druhý sloužící jako vzpomínka na vznik Československa a šest mužů, kteří hrdinně bojovali na frontách první světové války.

INFOBOX

Co památník ukazuje?

Nový památník v Třebešově je zhotoven z pískovce se siluetou české vlajky. Jeho podoba vychází z historického hraničního patníku. Horní kovový štít znázorňuje sté výročí republiky, je zde stínohra letopočtů 1918 a 2018. V dolní části památníku jsou jména šesti třebešovských legionářů. V památníku je také otvor, kterým vždy 28. října v 10 nebo 11 hodin (podle změny času) projde sluneční paprsek, který osvítí lipový list na podstavci. Památník zrealizovali architekti z ateliéru SAP.

zdroj: OT