V Solnici a v Týništi nad Orlicí mají nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018

Ocenění za činnost pro svou obec a její obyvatele si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze všech koutů regionu. Na desátém celokrajském setkání knihovníků byly vyhlášeny výsledky letošní ankety o nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje, s jehož podporou se akce každoročně koná.

Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic i jejich neskonalé oddanosti této profesi. Patří jim velký dík, neboť jsou to právě ony, které v našich dětech budí lásku ke knihám,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který nad akcí převzal záštitu a osobně během slavnostního večera oceněným knihovnicím pogratuloval.

V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná knihovna kraje nebo regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny a regionálního výboru SKIP.

Ceny předala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury.

V kategorii Knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny ocenění získaly:

  • Ludmila Košťálová z Místní knihovny Dlouhé Dvory
  • RNDr. Věra Černá z Místní knihovny Brada-Rybníček
  • Ing. Dana Malá z Místní knihovny Prachov
  • Milena Archlebová z Obecní knihovny Bohuslavice
  • Irena Šklíbová z Městské knihovny Solnice
  • Eva Fejtová z Obecní knihovny Dolní Kalná

V kategorii Knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:

  • Stanislava Benešová z Městské knihovny Nová Paka
  • Věra Bouzková z Městské knihovny Týniště nad Orlicí

 

Medailonky oceněných

Irena Šklíbová (Městská knihovna Solnice)

Irena Šklíbová převzala před čtyřmi lety solnickou knihovnu jako nefungující. Za podpory zřizovatele se jí podařilo obnovit provoz, osobně se podílela na vytvoření prostoru pro čtenáře, v letošním roce připravuje pro knihovnu webovou stránku. Do činnosti knihovny postupně přibyla pravidelná spolupráce se školou a kulturní akce, například beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, promítání o historii Solnice, předvánoční setkání v knihovně. Irena Šklíbová pravidelně přispívá do městského zpravodaje a propaguje dění v knihovně.

Věra Bouzková (Městská knihovna Týniště nad Orlicí)

Věra Bouzková vykonává knihovnickou profesi již více než dvacet let a většinu této doby věnovala čtenářům v Týništi nad Orlicí. V současnosti vede půjčovnu pro dospělé a organizuje kulturní a vzdělávací akce, výstavy, botanické vycházky, programy v Týdnu knihoven, vede dámský klub. S výsledky její publikační činnosti se setkáme na webu knihovny i městském zpravodaji. Pro mnohé návštěvníky oddělení pro dospělé je jejich „osobní knihovnicí“, čili důležitou rádkyní i společnicí při výběru četby.

Krajský úřad HK