Oslava vznešeného člověka

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 bylo ve Švandově divadle v Praze uděleno čestné občanství Prahy 5 vznešenému člověku – Františku Pecháčkovi – in memoriam. Ocenění převzal v rámci komponovaného programu prasynovec, pan Ilja Pecháček, který k tomuto slavnostnímu aktu přizval zástupce České obce sokolské, kteří se snaží dílo této osobnosti připomínat dalším generacím. Vedle sokolské stráže, členů cvičitelského sboru mužů a dorostenců ČOS – Josefa Zedníka a Miroslava Vrány byli pozváni také autoři sletových skladeb pro muže a dorostence z let 2000, 2006, 2012 a 2018, kteří v uvedených skladbách spojili tradice naší tělesné kultury a její národní motivy s naší současností. Průvodním nenásilným motivem všech skladeb byla část Pecháčkovy skladby „Přísaha republice“.

František Pecháček byl sokolský cvičitel a vychovatel. Narodil se 15. 2. 1896 v Záhornici na Nymbursku a zemřel 3. 2. 1944 ve věku 48 let v koncentračním táboře v Mauthausenu.

Mezi vůbec nejvýznamnější Pecháčkova autorská díla patří vítězná skladba na mezinárodní gymnastické soutěži v Paříži v roce 1937 a sletová skladba nazvaná Přísaha republice, uvedená na X. všesokolském sletu v Praze v roce 1938, jen dva měsíce před Mnichovským diktátem. Tehdy na ploše Strahovského stadionu předvedlo 30 000 mužů svá prostná cvičení zakončená sugestivní přísahou republice.

Hned na počátku druhé světové války se František Pecháček zapojil do protinacistického odboje. V bytě Pecháčkových se konaly ilegální schůzky včetně setkání s parašutisty Gabčíkem a Kubišem. V roce 1942 byl zatčen. Byl obviněn z protinacistické ilegální činnosti. Přiznání na něm bylo za těžkých mučení vymáháno takřka dva roky. Původně se uvádělo, že Pecháček byl později buď zastřelen, nebo zplynován. Podle nových informací byl zavražděn bestiálním způsobem, a to roztrhán psy dozorců v Mauthausenu.

Čest jeho památce.

VP a FD