Déčko ocenilo dobrovolníky na Plese Déčka 2019

Již dvanáctým rokem zve rychnovský Dům dětí a mládeže své přátele a kamarády na Ples Déčka, kde oceňuje své externisty, partnery, talenty a dobrovolníky na slavnostním předávání „Cen Déčka“. Již od roku 2007 se koná tato akce jako poděkování všem našim kolegům a pomocníkům. Také letos chce Déčko vyjádřit tímto způsobem důležitost všimnout si jejich práce v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v našem regionu za rok 2018. Jsme rádi, že v našem kraji jsou lidé, kteří věnují svůj volný čas dětem a mládeži a zapojují se také do aktivit pořádaných pro naše město. Tato činnost je dobrovolná, a jedná se především o pomoc při realizaci akcí. Déčko ročně pořádá skoro 400 akcí, má přes 150 zájmových kroužků s 1400 přihlášených členů, a to by nešlo bez pomoci dobrovolníků a externích pracovníků DDM! Velmi si vážíme jejich práce, protože bez jejich pomoci bychom se neobešli.

Svou účastí na předávání cen podpořila i paní místostarostka města Mgr. Jana Drejslová a paní zastupitelka města Ing. Ivana Skřítecká, která předala i finanční odměnu vedoucímu zájmovému kroužku POI-ky na jejich podporu další činnosti. Účastnici kroužku vystupovali na Sportovci roku města. Jednotlivé ceny si přišli v letošním roce vyzvednout: cenu „Externista Déčka 2018“ Syrovátková Ivana, Hájková Markéta, Beránková Štěpánka, Jan Alexandr Dostálek, cenu „Dobrovolník Déčka 2018“ Roleček Milan, Kulhavý Ivan, Jandík Jakub, Štěrba Michal, cenu „Partner Déčka 2018“ SVČ Déčko Náchod a „Talent Déčka 2018“ získali Vojtěch Kubíček a Michal Petrů. Všem oceněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci, která přinese radost dětem i dospělým.

Letošní ples se uskutečnil ve Společenském centru, kde v příjemné atmosféře vystoupilo několik tanečních skupin, hudební kapela EGO RETRO MUSIC se střídala s DJ Miroslavem Novotným, takže parket byl neustále plný. Příjemná atmosféra byla až do brzkých ranních hodin! Poděkování patří i Michaele Kašparové z Mishule-párty jinak z Kostelce nad Orlicí, která se ujala výzdoby.

Zdroj DDM RK