prukazové fotografie

Rada jmenovala ředitele středních škol

Rada Královéhradeckého kraje vybrala na základě konkurzního řízení pět ředitelů do středních škol zřizovaných krajem, které jmenuje do funkcí k 1. 8. 2019.

Konkurzní řízení jsme vyhlásili, protože nynějším ředitelům k 31. červenci končí šestileté funkční období. Všichni uchazeči na pozici ředitele školy byli velmi dobře připraveni a jejich koncepce k rozvoji školy měly vysokou odbornou úroveň. Vybraným ředitelům přeji v jejich budoucí práci hodně úspěchů,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast školství.

Na doporučení konkurzní komise Rada Královéhradeckého kraje jmenovala ředitele
do následujících škol zřizovaných krajem:

  • Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola – Ing. Miloš Pochobradský  
  • Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské
    2069 – Mgr.et Mgr. Petr Vojtěch  
  • Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí – Mgr. Yvona Bůžková
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
    U Stadionu 1166 – Mgr. Bc. Dana Havranová
  • Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod – Ing. Ivo Feistauer

Konkurzní komise pro jednotlivá konkurzní řízení postupovaly v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.

zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje