Benefiční Módní přehlídka v Týništi nad Orlicí

Centrum Orion pořádá ve spolupráci s Butikem Blue Lady a Kulturním centrem města Týniště nad Orlicí benefiční Módní přehlídku. Akce proběhne dne 15. června 2019 od 18.00 hod v  Domě kultury v Týništi nad Orlicí. Předváděny budou modely butiku Blue Lady a také šperky Zlatnictví Svobodová, večerem bude provázet Jan Dušek a nebude chybět ani vystoupení taneční skupiny Smotart. Všechny předváděné modely budou prodejné a mimo to budete moci nakoupit výrobky nebo originální obrazy, na jejichž výrobě spolupracovali klienti Centra Orion nebo se seznámit s ekologickými čistícími přípravky společnosti EURONA.

Předprodej vstupenek probíhá na třech místech: v Domě kultury v Týništi, v Butiku Blue Lady v Týništi nebo v Centru Orion v Dlouhé Vsi. Vstupné činí 400,- Kč a cena zahrnuje také welcome drink, občerstvení formou rautu, slevenku do butiku Blue Lady nebo poukázku na jednu terapii Neurofeedback zdarma. Vstupenky jsou slosovatelné o krásné ceny – první cenou je palubní lístek na let balónem, dále např. vstupenky na představení Caveman, dárkové poukazy na nákup šperků či oděvů, na fotografování, do fitnes, cukrárny či restaurace apod.

Generálním partnerem akce je firma KENVI CZ a výtěžek módní přehlídky je určen na zajištění terapie Neurofeedback

Neurofeedback je jedinečná metoda určená k tréninku mozku dětí i dospělých, která probíhá pomocí speciálních počítačových programů – pomáhá řešit poruchy pozornosti, problémy s pamětí, zvyšuje soustředění. Je nápomocná při nápravách různých dysfunkcí, zlepšuje čtení, psaní, řeč, rychlost učení, rychlost správného rozhodnutí, celkovou harmonii, vyrovnanost, sebevědomí. Pomáhá též při problémech logopedických, při nespavosti, úzkostech, při epilepsii, enuréze, mozkové obrně, apod. Vhodný je také u dětí v předškolním věku, kterým byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod. Pro dospělé je terapie vhodná při stresu a stavu vyhoření, jako prevence demence, při posilování paměti, léčbě mozkových příhod, po úrazech mozku. Tuto terapii mohou využít i zdravé osoby, které si chtějí zlepšit svůj výkon, pozornost, paměť, schopnost reakce, rychlost myšlení, posílit svoji vůli.

Pozitivní výsledky jsou založeny na pravidelném trénování: na terapii je zapotřebí docházet minimálně 2 x týdně (jedno sezení trvá cca 60 minut), počet sezení závisí na problému, se kterým klient přichází. Současně klientům nabízíme podporu formou psychoterapeutických konzultací, které napomáhají k dosažení lepších výsledků terapie (konzultace vede Mgr. T. Brodská).

Krátké video o terapii můžete najít na www.centrum-orion.cz, v odkazu Nabízíme služby.

Terapeut Neurofeedback: Mgr. Táňa Brodská, mob. 603 950 472, e-mail: brodska@centrum-orion.cz

zdroj: Mgr. Miroslava Červinková