„Legiovlak“ ve Vamberku.

Zveme Vás na jedinečnou příležitost přivítat „Legiovlak“ ve Vamberku. Slavnostní zahájení bude v úterý 18. srpna 2020 v 10 hodin, dále bude připraven zajímavý program, komentované prohlídky a výstavy „Čechoslováci v boji za vlast“ a „Československé legie 1914-1920“.