Rychnovský soukenický betlém se rozrůstá

 

betlem-mu

Navštívíte –li v těchto nebo v dalších dnech budovu Městského úřadu v Rychově nad Kněžnou, postůjte chvíli u vystaveného rychnovského Soukenického betlému a zaměřte se na jeho pravou polovinu. Objevíte tam hezkou řádku nových postav, jimiž jeho autorka Jarmila Haldová obohatila své mistrovské dílo. Když se pozorně podíváte, uvidíte, že Magdalenu Dobromilu Rettigovou ( má letos významná výročí) doprovází k Ježíškovi s cylindrem v ruce její manžel Jan Alois Sudiprav Rettig, ani piarista gymnázia nejde sám, připojil se k němu v bílé paruce a se špacírkou za zády František Martin Pelcl, bývalý žák, dnes první profesor české řeči a literatury na Pražské univerzitě. Kolekci svých nových románů nese do jesliček spisovatel Karel Poláček ( letos si připomínáme 70 let od jeho nedobrovolného konce) a neopomene se podívat na své kluky, „ co spolu mluví“. Přišla za ním celá parta – Petr Bajza se vrátil z houslí a domlouvá se s nerozlučným kamarádem Tondou Bejvalem, Eda Kemlink s Pepkem Zilvarem a s Pajdou přinesli draka a Čenda Jirsák naložil pro Ježíška celý vozík buchet. Na nábřeží u Kněžné se domlouvají na muzice Rudoulf Rokl s Jiřím Šlitrem, který jako dárek přibral i pár svých kreseb. V tak slavný den nemůže mezi občany města chybět ani starosta JUDr. Františk Handl s chotí Marií, která jako obětavá muzejní konzervátorka upravila šaty, které nese jako dárek Ježíškově mamince, vždyť si je zaslouží. Své rodiče si na zakázku u autorky objednal Jaroslav Handl.

Ať se nový přírůstek Rychnováků v betlémě rychle zabydlí a přinese zalíbení všem, kteří se na takto obohacené dílo příjdou podívat. V Městském informačním centru si můžete zakoupit průvodce Soukenickým betlémem s obrázky většiny postav a popisem jejich práce. Časem se dočkáte i nové panoramatické pohlednice a brzy i dalších přírůstků.

PhDr. Jan Tydlitát